MENU
WŁADZE, STRUKTURA
Biuro Okręgowej Izby Lekarskiej
Osoby funkcyjne Okręgowej Izby Lekarskiej
Organy Okręgowej Izby Lekarskiej
Komisje problemowe Okręgowej Izby Lekarskiej
Komisja Finansowo- Budżetowa
Komisja Socjalno-Bytowa ORL
Komisja Nauki i Kształcenia
Komisja Etyki
Komisja Organizacyjna
Komisja Lekarzy Emerytów i Rencistów
Komisja Praktyk Lekarskich
Zespół Wizytujący Praktyki - rejon Tarnów
Zespół Wizytujący Praktyki - rejon Brzesko
Zespół Wizytujący Praktyki - rejon Bochnia
Zespół Wizytujący Praktyki - rejon Dąbrowa Tarnowska
Zespół Wizytujący Praktyki - rejon Tuchów
Komisja Stomatologiczna
Komisja Młodych Lekarzy i Sportu
Wybory 2009
PRAWO
FINANSE
IZBY LEKARSKIE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
    Komisja Młodych Lekarzy i Sportu
Komisja spotyka się w środy o godz. 20.00 na hali sportowej w Domu Sportowca w Mościcach. Członkowie Komisji reprezentują Izbę w Igrzyskach Lekarskich jak również w zawodach sportowych organizowanych inne izby lekarskie oraz przez różne instytucje.
 
Osoby:
Przewodniczący
lekarz Tomasz Kozioł
Tomasz Kozioł
Zastępca Przewodniczącego
lekarz Wojciech Ochoński
Sekretarz
lekarz Tomasz Śpiewak
członek
lekarz Wiesław Banaś
członek
lekarz Tomasz Cetnar
członek
lekarz Piotr Domański
członek
lekarz Jakub Florek
Jakub Florek
członek
lekarz Maria Foryś
członek
lekarz Michał Gryboś
członek
lekarz Barbara Hycnar
członek
lekarz Damian Kołodziej
członek
lekarz Grzegorz Kowalewski
członek
lekarz Marcin Pająk
Marcin Pająk
członek
lekarz Tomasz Wikarjak
członek
lekarz Maciej Wójtowicz
członek
lekarz Tadeusz Zych
Tadeusz Zych

     MENU
Prawo wykonywania zawodu
Ustawa o działaności leczniczej a praktyki lekarskie
Ubezpieczenia lekarzy i lekarzy dentystów
Lekarski Egzamin Państwowy
Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy
Staże podyplomowe
XXVIII Okręgowy Zjazdu Lekarzy i Dentystów